Jogi nyilakozat

JOGI NYILATKOZAT

 
Tisztelt Látogatónk!
 
Kérjük,  szíveskedjék  az  alábbiakat  figyelmesen  elolvasni,  mielőtt  honlapunkat használni kezdené.


A honlapon található információk felhasználási feltételei

Jelen honlapot az Alföldi Tej Kft. levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 127. e-mail cím: titkarsag[@]alfolditej.hu  működteti.
A www.alfolditej.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás igénybe vételével vagy bármely oldala megnyitásával Ön korlátozás és fenntartás nélkül tudomásul veszi, hogy a honlapunkon szereplő információk igénybevételekor aláveti magát a hatályos magyar jog szerinti, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb vonatkozó jogi szabályozásoknak.
A honlap tartalmához történő hozzáféréssel, az oldalak böngészésével Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e, vagy sem. Ezeket a szabályokat az Alföldi Tej Kft. magára nézve is kötelezőnek ismeri el. Ha jelen feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja a honlapunkat.
Az Alföldi Tej Kft. fenntartja a jogot a honlapon közzétett nyilatkozatok tartalmának bármikor történő felülvizsgálatára, a nyilatkozatok szükség szerinti módosítására, illetve frissítésére. Ezen felülvizsgálatok során történő módosítások Önre nézve kötelező érvényűek, ezért kérjük, hogy időről-időre tekintse át a nyilatkozatok tartalmát az esetleg végrehajtott változások követése érdekében. Amennyiben a honlapon fellelhető nyilatkozatok értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, vagy amennyiben Ön nyilatkozataink színvonalának javítása érdekében bármilyen javaslatot kíván tenni, ezt a fenti elérhetőségeken történő megkereséssel teheti meg.


Felelősség korlátozása, kizárása

Az Alföldi Tej Kft. honlapjának bármilyen célú látogatását, használatát mindenki saját felelősségére teszi. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység. A honlapunk látogatásakor – a rákapcsolódással, böngészéssel, illetve letöltéssel kapcsolatban, közvetlenül, illetve közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem az Alföldi Tej Kft.-t sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli.

A honlapon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek ajánlásnak vagy tanácsadásnak. Az Alföldi Tej Kft. fenntartja azt a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a honlap bármely vagy akár az összes szolgáltatását megszüntesse. A honlapon technikai pontatlanságok és nyomdai hibák előfordulhatnak. Az Alföldi Tej Kft. fenntartja a jogot, hogy a mindenkor megjelenő tartalmat és termékeket bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse.


A honlapon található hivatkozások, linkek

Az Alföldi Tej Kft. honlapja linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, azonban az Alföldi Tej Kft. nem szavatolja e honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön a honlapunkon esetlegesen szereplő hivatkozással jutott oda.


Technikai felelősség

Az Alföldi Tej Kft. továbbá nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a honlaphoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt. Ezen felül az Alföldi Tej Kft. nem vállal semmiféle felelősséget a honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, vagy más hasonló okból keletkező közvetlen, vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, vagy a honlapon található, vagy azon keresztül elérhető információk pontosságáért, naprakészségéért. Az Alföldi Tej Kft. - a kor technikai színvonalának megfelelően - mindent megtesz a honlapján a birtokába kerülő személyes adatok megvédéséért, azonban az adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, megváltoztatásával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy az ilyen jogszerűtlen magatartásokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.


Adatkezelési tájékoztató

Honlapunk működéséhez kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó Adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a http://alfolditej.hu/adatvedelem oldalon keresztül.


Szerzői jog

Az Alföldi Tej Kft. honlapján található összes képi és szöveges tartalom és azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azok bármilyen formában történő felhasználása, a személyes használatot meghaladó mértékben – kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szabad felhasználásnak minősülő eseteket – kizárólag az Alföldi Tej Kft. kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.